Belasting 2014 veranderingen op een rijtje

Belasting 2014 veranderingen op een rijtje

In 2014 zijn sommige belastingregels veranderd. Zo worden teruggaven voortaan op één rekeningnummer overgemaakt, zijn er veranderingen in de toeslagen, is de hoogte van de belastingschijven en heffingskortingen veranderd, de AOW-leeftijd is omhoog gegaan en zo zijn er nog meer veranderingen. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen kunt u hieronder lezen.

Teruggaven voortaan op één rekeningnummer

Vanaf 1 december 2013 worden alle teruggaven op één rekeningnummer uitgekeerd. Het is belangrijk dat het rekeningnummer op uw naam staat. Geld wat u toekomt kan op deze manier ook echt alleen aan u overgemaakt worden.

Veranderingen met betrekking tot toeslagen:

  • Uitbetalingen van de toeslagen worden voortaan gedaan op één rekeningnummer. Het is eventueel wel mogelijk om de kinderopvangtoeslag te laten uitbetalen aan de kinderopvang.
  • Voor de aanvraag of wijziging van toeslagen bent u verplicht om alle informatie door te geven aan de Belastingdienst. Wanneer zij om gegevens vraagt dient u hier gehoor aan te geven. De informatieplicht is niet alleen voor u, maar ook voor uw toeslagpartner en medebewoner(s).
  • Toeslagbeschikkingen kunt u vinden op Mijn toeslagen. De voorschotbeschikking zal worden verzonden naar uw Berichtenbox. Het activeren van de Berichtenbox is mogelijk op MijnOverheid.
  • Er zal voorlopig nog post worden verzonden (op papier). In de toekomst moet alles digitaal worden.
  • Fraude is ontoelaatbaar en hier worden extra maatregelen tegen genomen.
  • Het aanvragen van toeslag voor 2013 na 1 april 2014 is mogelijk, maar u ontvangt geen voorschot voor 2013 meer. De toeslag voor 2013 wordt uitbetaald wanneer de definitieve berekening 2013 is ontvangen.

Lees alle wijzigingen voor de volgende toeslagen:
Zorgtoeslag
Kindgebonden budget
Huurtoeslag
Kinderopvangtoeslag

Hoogte van belastingschijven en heffingskortingen
Deze blijven in 2014 onveranderd en worden niet gecorrigeerd aan de inflatie. De 1e schijf van de inkomstenbelasting wijzigt wel, die gaat in 2014 omlaag. In 2024 zal de uitbetaling van de algemene heffingskorting komen te vervallen. Dit wordt sinds 2009 stapsgewijs afgebouwd. Vanaf 2014 is de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk. Mensen met een hoger inkomen krijgen dan ook minder korting op hun belasting.

Arbeidskorting wordt hoger
Voor lonen tot ongeveer 40.000 euro gaat de arbeidskorting omhoog tot 2017. De korting in 2014 gaat omhoog met 374 euro. Dat houdt in dat u minder belasting over uw loon hoeft te betalen.

Tarief 1e schijf inkomstenbelasting
Deze is in 2014 lager. Dit heeft tot gevolg dat u minder inkomstenbelasting hoeft te betalen.

Stamrechtvrijstelling bij ontslagvergoeding is komen te vervallen
Wanneer u in 2014 te horen krijgt dat u wordt ontslagen, kunt u de ontslagvergoeding niet meer onbelast laten omzetten in een stamrecht. U betaalt dus direct belasting over een ontslagvergoeding.

AOW-leeftijd is omhoog gegaan
De AOW-leeftijd is op 1 januari 2014 omhoog gegaan naar 65 jaar en 2 maanden. Er zijn op dit moment plannen om de AOW-leeftijd sneller te verhogen. In 2018 naar 66 jaar en in 2021 naar 67 jaar.

Accijnzen zijn omhoog gegaan
Op 1 januari 2014 zijn de accijnzen omhoog gegaan:
– € 0,03 per liter voor diesel
– € 0,07 per liter voor LPG
– De accijns op benzine wordt aangepast aan de inflatie
– Accijnsstijging van 5,75% op alcoholhoudende dranken

Veranderingen hypotheekrente eigen woning
Heeft u een eigen woning? Dan is het volgende veranderd:

– De maximale hypotheekaftrek voor de hoogste inkomens is in de 4e schijf omlaag gegaan van 52% naar 51,5%.

– Hebt u twee eigen woningen en er daar één van leeg? Dan is het mogelijk om de hypotheekrente maximaal 3 jaar te blijven aftrekken.

– Staat uw woning te koop en verhuurt u tijdelijk deze woning onder de Leegstandswet dan mag u de hypotheekrente weer aftrekken op het moment dat de woning na de verhuurperiode leegstaat.

Waardering serviceflats voor erfbelasting is veranderd
Wanneer u erfgenaam bent van iemand die in 2012 of 2013 is overleden en u erft de serviceflat van de overlevende, dan mag u vanaf 2014 voor de erfbelasting uitgaan van de waarde in het economisch verkeer, wanneer deze in belangrijke mate afwijkt van de WOZ-waarde.

Verlaagd BTW-tarief voor renovatie en herstel verlengd
De tijdelijke verlaging van het BTW-tarief naar 6% voor het arbeidsloon bij het verbouwen en herstellen van woningen is in 2014 verlengd. Deze verlenging geldt tot 31 december 2014. Let op! Voor de gebruikte materialen blijft het hoge BTW-tarief gelden.

Meer belasting betalen voor leidingwater
De belasting op leidingwater is per 1 januari 2014 verhoogd. Er dient ook belasting betaald te worden over het volledige waterverbruik en niet langer alleen onder de 1e 300m3.

Vrijstelling voor schenkingen omhoog
De vrijstelling is € 100.000 van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015. De vrijstelling is van toepassing op iedere schenking die wordt gebruikt voor de eigen woning. Het is niet verplicht dat het gaat om een schenking van een ouder aan een kind en ook hoeft de ontvanger niet tussen de 18 en 40 jaar te zijn. Een schenking die bestemd is voor de aflossing van een restschuld mag nu ook, deze verruiming is permanent.

Giften voortaan aftrekbaar zonder notariële akte
U kunt vanaf 2014 periodieke giften doen met een onderhandse akte van schenking aan een algemeen nut beogende instelling (ook wel bekend onder de afkorting ANBI) of aan een vereniging met ten minste 25 leden. Deze gift hoeft niet meer vast te worden gelegd in een notariële akte om voor aftrek in aanmerking te komen.

Wijzigingen motorrijtuigenbelasting

  • Per 1 januari zijn er met betrekking tot de motorrijtuigenbelasting (MRB) enkele wijzingen:
  • De regels voor de vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting voor zuinigere personenauto’s zijn gewijzigd. U hoeft geen motorrijtuigenbelasting te betalen indien de CO2-uitstoot niet hoger is dan 50 gram per kilometer. Het maakt daarbij niet uit om wat voor motor de personenauto heeft. De mate van CO2-uitstoot heeft ook gevolgen voor de hoogte van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM). De tarieven van bestelauto’s, bijzondere personenauto’s en motorrijwielen zijn niet gewijzigd in 2014.
  • Staat u ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie en bent u in het bezit van een voertuig met een buitenlands kenteken dat u in Nederland ter beschikking staat? Dan moet u vanaf 1 januari motorrijtuigenbelasting betalen.
  • De vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers is vanaf 1 januari 2014 alleen nog van toepassing op motorrijtuigen van 40 jaar en ouder. Er is wel een overgangsregeling voor personenauto’s en bestelauto’s die alleen op benzine rijden. Deze regeling geldt ook voor motorrijwielen, bussen en vrachtauto’s die op 1 januari 2014 26 jaar of ouder zijn, maar nog geen 40 jaar. Indien de personen- of bestelauto rijdt op een andere brandstof dan benzine, komt deze niet in aanmerking voor de overgangsregeling. Voor deze voertuigen betaalt u maximaal 120 euro per jaar.

Verhoging belastingrente en invorderingsrente
De belastingrente en invorderingsrente zijn per 1 april 2014 minimaal 4%. Voor deze datum was het tarief 3%.

Wees de eerste om te reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.