Gemeentelijke belastingen hoe zit dat?

Ieder jaar moet u gemeentelijke belastingen betalen. Dit zijn bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting (ook wel bekend als de OZB), rioolheffing, waterschapsbelasting en afvalstoffenheffing. Gemeenten in Nederland hebben veel vrijheid bij het vaststellen van de tarieven. Daarom zijn deze tarieven per gemeente zo verschillend.

2 Soorten gemeentelijke belasting:

Belastingen:
Dit zijn bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting (OZB), toeristenbelasting, parkeerbelasting en forensenbelasting. De opbrengst gaat direct naar de gemeente en deze mag zelf bepalen waar zij deze opbrengst voor gebruikt.

Heffingen:
Deze zijn onder te verdelen in rechten, tarieven en leges. Bijvoorbeeld het rioolrecht, een kaartje voor het gemeentelijke zwembad of kosten voor een paspoort. Alleen de kosten die de gemeente heeft moeten maken worden vergoed. Belangrijk gegeven is dat de totale opbrengst van de heffingen nooit meer mag zijn dan de totale kosten die hiermee gemoeid zijn.

De gemeente mag alleen belastingen heffen die vermeld staan in de wet. Bijvoorbeeld de hondenbelasting staat vermeld in de Gemeentewet en daarom mag de gemeente deze soort belasting heffen. Een niet bestaande belasting zoals kattenbelasting mag een gemeente niet heffen.

Veelvoorkomende gemeentelijke belastingen:

Onroerendezaakbelasting (OZB)
Dit is een belasting die huiseigenaren jaarlijks aan de gemeente moeten betalen. Ook wanneer u het pand niet als woning gebruikt moet er OZB betaald worden.

Rioolheffing
Rioolheffing wordt gebruikt voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijke rioolstelsel. Dit zorgt o.a. voor de opvang en afvoer van afval- en hemelwater.

Belasting van roerende woon- en bedrijfsruimten
Deze belasting is van kracht sinds 2011 en wordt ook wel RWBB genoemd. Deze wordt berekend door de gemeente door over de waarde van een roerende-zaak een vastgesteld percentage te nemen.

Baatbelasting
Dit is een middel dat door veel gemeenten wordt ingezet bij de herinrichting van pleinen en straten, nutsvoorzieningen, verkeersvrije winkelgebieden, parkeerterreinen en dergelijke.

Reinigingsheffing
Deze bestaat uit de afvalstoffenheffing en / of reinigingsrecht. Deze belasting wordt betaalt voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval.

Parkeerbelasting
Deze is regulerend van aard. Hiermee wordt namelijk het parkeergedrag van bewoners en bezoekers van een gemeente gereguleerd.

Hondenbelasting
Hondeneigenaren betalen hondenbelasting. De hoogte is afhankelijk van het aantal honden dat wordt gehouden. De opbrengst kan door de gemeente gebruikt worden voor algemene middelen en hoeft niet gebruikt te worden voor bijvoorbeeld het bestrijden of opruimen van hondenpoep.

Reclamebelasting
Voor iedere vorm van reclame, boodschap of aankondiging die vanaf de openbare weg zichtbaar is dient reclamebelasting betaald te worden. Het tarief is gebaseerd op de plaats van het voorwerp en het aantal vierkante meters.

Precariobelasting
Wanneer u gebruik maakt van een stuk grond van de gemeente, bijvoorbeeld u wilt daar iets opzetten, boven hangen of in de grond plaatsen, dan moet u precariobelasting betalen. Voorbeeld zijn een terras, luifel, reclamebord, container of bouwsteiger.  Letterlijk is het dus een vergoeding voor het gebruik van openbare grond.

Leges
Afnemers van gemeentelijke diensten betalen leges. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een groot aantal taken. Een deel van die taken wordt als dienst door bewoners of bedrijven individueel afgenomen. De kosten die gerelateerd zijn aan deze taken moeten bekostigd worden, via leges wordt er tegemoet gekomen aan deze kosten.

Forensenbelasting
Wanneer mensen relatief veel in een gemeente verblijven, maar daar niet wonen, moeten meebetalen aan de voorzieningen in die gemeente. Er wordt door de gemeente een bijdrage gevraagd voor het algemene voorzieningenniveau van de gemeente.

Toeristenbelasting
Dit is een algemene belasting. Hiermee kan een gemeente bijvoorbeeld het gebruik van voorzieningen door toeristen financieren.De hoogte van de gemeentelijke belastingen wordt ieder jaar vastgesteld door de gemeenteraad. De hoogte is dus per gemeente verschillend. Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar maken. Wel is het bijvoorbeeld mogelijk om te laten weten dat u niet de juiste persoon voor de aanslag bent. U kunt ook uw mening uiten over de hoogte van het tarief bij de gemeenteraad. Op grond van de Gemeentewet kunnen gemeenten eigen belastingen heffen.

Wees de eerste om te reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.