Belasting betalen aan de Belastingdienst

Iedereen die woont of werkt in Nederland of vanuit Nederland een inkomen heeft, moet belasting betalen. De inning van belasting wordt door de Belastingdienst gedaan namens de Rijksoverheid. De meeste particulieren en ondernemers voldoen aan hun belastingverplichtingen. Toch komt fraude zoals BTW-fraude en zwartsparen nog steeds voor. De opsporingsdienst van de Belastingdienst, De FIOD, treedt hiertegen op. Er worden steeds meer maatregelen genomen door de overheid tegen fraude.

Belastingdienst int belasting

De Belastingdienst int namens de Rijksoverheid de belasting. Bij belastingen kunt u denken aan inkomstenbelasting, motorrijtuigenbelasting en vennootschapsbelasting.
De Belastingdienst heeft de volgende bevoegdheden:

 • Dwangbevel uitvaardigen
 • Loonvordering
 • Bodemrecht
 • Fiscaal voorrecht

Heffingsrente vervangen door belastingrente

In 2012 is de heffingsrente vervangen door de belastingrente. Deze belastingrente is een vergoeding van gemiste rente. Wanneer de Belastingdienst geld van u tegoed heeft moet u daarover rente betalen. Wanneer u geld van de Belastingdienst tegoed hebt krijgt u daar in sommige gevallen rente over.

Fraude opsporen
De meeste mensen en ondernemingen houden zich op de juiste wijze aan hun belastingverplichtingen. Toch wordt er nog steeds gefraudeerd. De FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst, spoort deze fraude op en treedt daartegen op. De overheid vindt het zeer belangrijk dat belastingfraude voorkomen en bestreden wordt. Voorbeelden van fraude zijn BTW-fraude en zwartsparen. Om dit nog beter te bestrijden gaat de overheid steeds meer (inter)nationale samenwerkingsverbanden aan.

Maatregelen tegen zwartsparen

 • Boetes zijn de laatste jaren verhoogd
 • De pakkans is vergoot, omdat de FIOD steeds vaker onderzoek doet naar bankrekeningen die Nederlanders hebben in het buitenland
 • Inkeerregeling van kracht. Via deze regeling kan men buitenlands vermogen aangeven. Wanneer dit vrijwillig wordt gedaan, krijgt men over de meest recente jaren geen boete en over de overige jaren een lagere boete

Maatregelen tegen BTW-fraude

 • Fraude kan door ondernemers gemeld worden via de BelastingTelefoon
 • De overheid heeft diverse maatregelen genomen om BTW-fraude aan te pakken

FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst

De FIOD richt zich op het tegengaan (strafrechtelijk) van:

 • Fiscale fraude
 • FinanciĆ«le en financieel-economische fraude
 • Fraude met specifieke goederen

Fiod belastingdienst
De FIOD werkt samen met het Financieel Expertise Centrum (FEC), de Algemene Inlichtingendienst (AIVD), Autoriteit Financiƫle Markten (AFM), Belastingdienst, De Nederlandsche Bank (DNB), het Openbaar Ministerie (OM) en de politie.

Handige belastingtips voor 2014

Reacties zijn gesloten